Convocatòria sessió 16/04/08

Queda convocada la Comissió de Medi Litoral ampliada pel que fa al punt 2 a les Comissions de Medi Urbà i Comissió Permanent pel proper dimecres 16 d’abril de 2008, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 16 de gener de 2008.
2. Informació sobre el procés participatiu dels PEMUS.
3. Informació de la Comissió Permanent .
4. Proposta d’articles pel proper butlletí.
5. Qüestions sobrevingudes.
6. Precs i preguntes.


Atentament,

El president de la Comissió de Medi Litoral


Jordi Pagès Martínez

Torredembarra, 14 d’abril de 2008

No hay comentarios: