Anul·lació convocatòria sessió 20/02/08

Atenent que un dels punts principals de l’ordre del dia de la convocatòria de la Comissió de Medi Litoral d’aquest dimecres 20 de febrer, consistent en informar sobre les activitats realitzades als Muntanyans per part del Gepec, m’han sol·licitat un canvi de dia ja que no poden assistir, per aquest motiu la reunió ha estat anul·lada.


Atentament,

El president de la Comissió de Medi Litoral


Jordi Pagès Martínez

Torredembarra, 18 de febrer de 2008

Convocatòria sessió 20/02/08

Queda convocada la Comissió de Medi Litoral pel proper dimecres 20 de febrer de 2008, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament.

ORDRE DEL DIA

1.Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 16 de gener de 2008.
2.Informació sobre els treballs realitzats pel Gepec als Muntanyans.
3.Informació de la Comissió Permanent .
4.Proposta d’articles pel proper butlletí.
5.Qüestions sobrevingudes.
6.Precs i preguntes.


Atentament,

El president de la Comissió de Medi Litoral


Jordi Pagès Martínez

Torredembarra, 18 de febrer de 2008