Convocatòria 21.11.07

Queda convocada la Comissió de Medi Litoral pel proper dimecres 21 de novembre de 2007, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament.


ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 17 d’octubre de 2007.

2. Informació de la Comissió Permanent i propostes pel Plenari.

3. Proposta d’articles pel proper butlletí.

4. Informació sobre les sol·licituds de la comissió a l’Ajuntament.

5. Pla de Gestió Integral del Litoral.

6. Actuacions a la sorra de la platja.

7. Qüestions sobrevingudes.

8. Precs i preguntes.


Atentament,

El president de la Comissió de Medi Litoral

Jordi Pagès Martínez

Torredembarra, 19 de novembre de 2007