Convocatòria del 17.10.07

Queda convocada la Comissió de Medi Litoral pel proper dimecres 17 d’octubre de 2007, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 19 de setembre de 2007.
2. Informació de la Comissió Permanent.
3. Proposta d’articles pel proper butlletí.
4. Informació sobre les sol·licituds de la comissió a l’Ajuntament.
5. Pla de Gestió integral del litoral.
6. Actuacions a la sorra de la platja.
7. Qüestions sobrevingudes.
8. Precs i preguntes.

Atentament,

El president de la Comissió de Medi Litoral

Jordi Pagès Martínez


Torredembarra, 15 d’octubre de 2007

No hay comentarios: